Open bestanden

Open bestanden van Dutchgraph®

Bij Dutchgraph® krijgen we regelmatig de vraag vanuit de opdrachtgever of de open bestanden gestuurd kunnen worden. De open bestanden zijn de bestanden waarin Dutchgraph® haar eindproduct maakt. Dat deze vraag gesteld wordt vinden we erg begrijpelijk. Maar dat maakt deze vraag niet eenvoudig om te beantwoorden!

Bij het opvragen/leveren van bestanden heb je te maken, net als bij ieder fysiek product, met regelgeving. Het recht omtrent intellectueel eigendom speelt hierin de belangrijkste rol. Deze regels en rechten zijn in Nederland automatisch van belang om creatief werk en de makers daarvan te beschermen. Op basis van die regels heeft de opdrachtgever geen recht op deze bestanden.

MAAR DE KLANT HEEFT TOCH BETAALD?

Dat is correct. De opdrachtgever betaalt in dit geval voor de gebruiksrechten van het ontwerp en het leveren van een bestand waarmee het ontwerp gerealiseerd kan worden in een fysieke of digitale uiting. De bestanden (van bijvoorbeeld Photoshop of andere ontwerpprogramma’s) waarmee deze uitingen gemaakt worden blijven eigendom van Dutchgraph. Zoals een kunstschilder niet zijn doeken, verf en kwasten verkoopt, maar alleen het schilderij zelf. De schilder weet hoe hij zijn gereedschap moet gebruiken voor het desbetreffende eindproduct. De koper van het schilderij weet dit normaliter niet.

Bij creatief werk, en dus grafisch ontwerp, is er sprake van één auteur. Daarmee is de ontwerper/maker van het product de rechthebbende. Dutchgraph® (de rechthebbende in dit voorbeeld) is dus de enige die bepaalt wat er met het eindproduct gebeurd. Deze rechten kunnen verkocht worden net als ieder economisch goed. Het recht tot gebruik is dus in het kort waar de opdrachtgever voor betaald.

WAAROM DE AUTEURSWET?
Deze auteurswet is er met een goede reden. Dankzij deze regels kunnen we bij Dutchgraph® verantwoordelijkheid nemen voor onze producten omdat er niet zomaar gerommeld mee kan en mag worden. Hiermee beschermen wij ons eigen imago, maar nog belangrijker, die van de klant. Onjuiste producten zullen hierdoor de klant niet bereiken.

TOCH BEHOEFTE AAN DE OPEN BESTANDEN?
Hoeveel het kost om de open bestanden over te nemen hangt af van de oorspronkelijke prijs van het ontwerp, het doel waarvoor de open bestanden worden overgenomen en hoe deze worden ingezet. Dutchgraph® geeft tenslotte haar werk (en toekomstig werk) weg en heeft daarmee geen invloed meer op het ontwerp. Om die reden brengt het leveren van open bestanden veel hogere kosten met zich mee dan een aanpassing door ons aan het originele ontwerp. We streven er naar om iedere uiting te archiveren. Heb je een vraag over eerdere logo’s, ontwerpen en andere uitingen? Daarvoor kun je altijd contact met ons opnemen om de opties en de kosten te bespreken.