Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Dutchgraph

Dutchgraph®, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57864217, inzake de website dutchgraph.com.

Dutchgraph® respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Dutchgraph®. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dutchgraph® niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Klikgedrag en web-statistieken
Dutchgraph® meet o.a. de mate waarin haar websites worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze gemaakte website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s. Aan de hand van web statistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft afgeschermd.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies. We willen enkel ons werk presenteren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dutchgraph®. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

25 mei 2018